Az MPE OCM küldetése

Az Álom-Vár Bölcsődét fenntartó MPE OCM egyházi missziós szervezet, amely a társadalom bármely tagjának támogatását tűzte ki céljául szolgáltatásain, tevékenységein keresztül. A Misszió küldetésének tekinti a különböző generációk elérését, a kisgyermekektől az idős emberekig. A támogatás egyszerre értendő szellemi, erkölcsi, mentális és fizikai segítségnyújtásban.

 

A Misszió főbb tevékenységei hitéleti, szociális, oktatási, kulturális, foglalkoztatási területen vannak jelen: szociális alapszolgáltatások, családsegítés, nevelés-oktatás, készség- és képességfejlesztés, ismeretterjesztés, közösségépítés, gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet, munkaerő-piaci szolgáltatások, életvezetési tanácsadás.

 

Az Álom-Vár Bölcsőde működtetése mellett, az MPE OCM által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ közoktatási és felnőttképzési tevékenységet végez, óvodát, általános iskolát, középiskolát, szakiskolát működtet az ország több településén. A Reményhír Intézmény a tanítási-tanulási folyamatok támogatását tűzte ki célul, ezzel lehetőséget teremtve a gyermekeknek, fiataloknak, valamint a tanulni kívánó felnőtteknek a kiegyensúlyozott környezetben való tanuláshoz, valamint az igényeik szerinti szabadidős tevékenységekhez korszerű, magas színvonalú gyermek-, ifjúság- és családközpontú intézményeiben. Különös hangsúlyt kap a sport és művészeti oktatás.

 

A zavartalan működés, oktatói-nevelői munka biztosítása mellett, intézményeiben az MPE OCM személyiség- és képességfejlesztő programokra összpontosít, valamint az intézmények szabadidős, kulturális, szórakoztató, sporttevékenységeinek palettáját színesíti, a szülőket, családokat is bevonva, erősítve ezzel a szülők és nevelők, pedagógusok kapcsolatát.

 

A Misszió a nevelő-oktató tevékenységével azt kívánja képviselni, hangsúlyozni a társadalomban, hogy bármilyen szociális háttérrel rendelkező családnak, személynek joga és lehetősége van a minőségi szolgáltatások eléréséhez.

Álom - Vár Bőlcsöde
Játszócsoport
Bemutatkozás 1