A Gondozási díjat és az étkezési díjat képletek alapján számítjuk ki az összes befolyó nettó jövedelemből, mely tartalmazza mindkét fél nettó jövedelmét, családi pótlékot, GYES vagy GYED összegét.

Étkezési díj kiszámítása

Összeadjuk az összes jövedelmet, elosztjuk a család létszámával, így kijön, hogy mennyi az 1 főre eső jövedelem. Ha az nem haladja meg a 230.649 Ft-ot, akkor nem kell étkezési díjat fizetni; amennyiben meghaladja, akkor 1445 Ft/nap az étkezési díj. Ezt az összeget kell beszorozni annyival, amennyi munkanap van az adott hónapban, így kapjuk meg az 1 hónapra fizetendő étkezési díjat.

Gondozási díj kiszámítása

Az ingyenes gyermekétkezést igénybe vevők részére: Az összes befolyó jövedelmet összeadjuk, elosztjuk a család létszámával, szorozzuk 0,20-al, osztjuk 21-gyel, így megkapjuk az 1 napra eső gondozási díj összegét. Ezt az összeget kell beszoroznunk annyival, amennyi munkanap van az adott hónapban, így kapjuk meg az 1 hónapra fizetendő gondozási díj összegét.

Étkezési díjat fizető családok részére: Az összes befolyó jövedelmet összeadjuk, elosztjuk a család létszámával, szorozzuk 0,25-tel, osztjuk 21-gyel, és kivonjuk a 1445 Ft-ot. Így megkapjuk az 1 napra eső gondozási díj összegét. Ezt az összeget kell beszoroznunk annyival, amennyi munkanap van az adott hónapban, így kapjuk meg az 1 hónapra fizetendő gondozási díj összegét.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevétele bölcsődei ellátás esetén

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-i hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

A gyermekek közül kik jogosultak ingyenesen étkezni a bölcsődében és az óvodában?

 • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek;
 • a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek;
 • azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos;
 • akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek;
 • akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság;
 • akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át.

Ki igényelheti az ingyenes gyermekétkeztetést?

 • A bölcsődébe, óvodába járó gyermek szülője (elég, ha az egyik szülő megigényli az ingyenes étkeztetést);
 • a bölcsődébe, óvodába járó gyermek családba fogadó gyámja;
 • a nevelésbe vett, bölcsődébe, óvodába járó gyermek nevelőszülője, vagy ha az érintett gyermek gyermekotthonban nevelkedik, a gyermekotthon vezetője.

Hogyan lehet igényelni az ingyenes gyermekétkeztetést?

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal.

A családban az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál kiknek, mely családtagoknak a jövedelmét kell figyelembe venni?

A kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként figyelembe kell venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 • szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát;
 • a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet;
 • a fent említett felsorolásba nem tartozó, a szülő vagy házastársa által eltartott egyéb rokont.

Térítési díjak a 2024. május elsejétől

Gyermek étkezési díja: bruttó 1445 Ft/nap:

 • reggeli: 305 Ft;
 • tízórai: 195 Ft;
 • ebéd: 640 Ft;
 • uzsonna: 305 Ft.

Gondozási díjak:

 • 2500 Ft/nap.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 150. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemkorlát esetén térítési díjak egyedileg kerülnek meghatározásra.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérő döntése hiányában – akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

Játszócsoport szolgáltatási díja (jelenleg bölcsödénk telítettsége miatt nem üzemel):

 • 1500 Ft/fő/alkalom;
 • testvérkedvezmény: 25%.

Sószoba térítési díja:

 • Álom-Vár ellátott gyermekei: 350 Ft/30 perc;
 • munkatársak gyermekei: 350 Ft/30 perc;
 • vendég: 500 Ft/30 perc;
 • testvérkedvezmény: 20%.

Felügyeletes ellátás:

térítési díja: 300 Ft/30 perc;
4 órát meghaladó felügyelet esetén: 2500 Ft/nap;

étkezési díj: 1445 Ft/nap;

 • – reggeli: 305 Ft;
 • – tízórai: 195 Ft;
 • – ebéd: 640 Ft;
 • – uzsonna: 305 Ft.

testvérkedvezmény: 50%.

Bejegyzés megosztása

Facebook
Hírek